OFF-WHITE Fannypack Nylon Yellow
OFF-WHITE Fannypack Nylon Yellow
OFF-WHITE Fannypack Nylon Yellow
$726.00

OFF-WHITE Fannypack Nylon Yellow

Dimensions 4H 12W 3.25D

Material Nylon

Retail $655

Color Yellow

Hardware Gunmetal