Authentic Balenciaga Triple S White (2018 Reissue)
$983.00

Balenciaga Triple S White (2018 Reissue)

STYLE: 512177W09E19000
COLORWAY: WHITE/WHITE
RETAIL PRICE: $795
RELEASE DATE: 2017-09-21